O NÁVRHUNÁVRH / DESIGN INTERIÉRU ZAHRNUJE

návrh interiéru = definitivní souborné, výtvarné, barevné a dispoziční řešení interiéru:

  • půdorysné řešení interiéru – dispoziční řešení, varianty, pohledy /2D řešení
  • perspektivní skicy interiéru / vizualizace / 3D řešení
  • materiálové a barevné řešení interiéru
  • návrh a výběr konkrétního doporučeného mobiliáře
  • osobní konzultace
  • možnost autorského dozoru a koordinace při realizaci

 

 

KONTAKT
Ing. BcA. Barbora Barathová
+420 736 613 022
studio@nova-bara.cz